is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de physiognomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182 DE KENNIS DBÏi PtfYSIOGNO.MIE.

haam , dat is , alleenlyk te fcheiden> doof den dood en door 't geweld van buiten.

Ik ben langzaam, en hoe langs zo. meer langzaam , eenen menfche te verzoeken om zyne vriendfchap , dat is te zeggen , aan hem te doen weeten gy kont myn vriend zyn , -—— langzaam , om hem myne vriendfchap te laaten aanneemen, of dezelve hem aan te bieden; doch ik ben van begrip , wanneer ik deeze vriendfchap enkel en alleen uit een zuiver gelaat - of wezenkundig gevoel, — of achtervolgens onze phyfiognomifche of wezenkundige betrekkingen doe ontvangen, of aanbiede; of wiens vriendfchap ik , om even dezelve redenen, zoeke ; dat hemel en aarde eerder tegen elkander zullen verbryzelen , dan zulk eene vriendfchap : weshalven thans eene van myne

heiligfte grondfteliingen is , „ met

„ niemand, hoe menschlyk of boven-! „ menschlyk hy ook te boek moge flaan, hoe vermaard hy ook weezen mag , s, wegens zyne deugd, en hoe uitftee,3 kend hy ook zyn mag ten aanzien „ van zyne Goqsdienffcigheid , vriendfchap 3, te maaken (volgens de meest -uitftee-

„ ken-