is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de physiognomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ELFDE

FRAGMENT.

BYLAAGEN TOT HET VOORAFGAANDE FRAGMENT OVER DE PORTRAITEN.

Welke houdingen voor den Phyfiognomist het meest fpreekende zyn.

i.

H et profil , het half profil en het volle aangezigt van denzelfden perfoon zyn, benevens een naauwkeurig fchaduwbeeld , bykans niet te ontbeeren , wanneer uit een portrait afgeleidt of opgemaakt zal worden een oordeel over het karakter van het origineel, waarop men eenigermaaten Haat kan maaken • doch indien ik flegts een van

driën te verkiezen had , dan verkoos ik het

halve profil, dat is, zulk eene plaat'

fing van 't hoofd , den omtrek van het voorhoofd , van de neus , den kin en van beide oogen , waarby nog iets van den

hoek van 't eene, en iets van den omtrek

van het achterhoofd te zien is. ■ De

by-