is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- en heelkundig onderwys voor land- en zee-chirurgyns.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 De ONTLEEDKUNDE.

DE PISBLAAS.

De Pisblaas, Vefica urinaria, is een vliesachtige zak, die onder het Buikvlies', in het Bekken , by Mansperfoonen tusfchen het Schaambeen en den Endeldarm, by Vrouwen daarentegen tusfchen^ het evengenoemde been en de Lyfmoeder ligt. Zy wordtin den bodem ,/un.dus, en den hals, Cervix, afgedeeld; van het Nierbekken, Peivis renalis, gaat eene lange buis, Pisleider,Urether, genoemd,naar beneden; die tusfchen de vliezen in de Blaas gaat , en de Pis derwaards voert. Haare zelfftandigheid beftaat uit vier Vliezen: de eerfte komt van het Buikvlies; de tweede beftaat uit lange Spiervezelen; de derde uit vaten en zenuwen , en de vierde uit fynen dons; zy is geftadig met een flvmvocht bezet. Aan dit Ingewand gefchieden verfcheidene operatiën; als, de kleinfnede, waarvan voornaamlyk drie foorten zyn, waartoe alle verfcheidene Heelwyzen der hedendaaglche Wbndartfen kunnen gebragt worden. Zy zyn, ten u) de hooge fnede. Ten 2.) met het groote, en ten 3.) met het kleine gereedfchap De eerfte foort is, ter oorzaake van veele zwaarigheden, niet meer in gebruik ; zy wordt boven het Schaambeen in den bodem der blaas gemaakt. De twee laatften gefchieden in de Bilnaad, Perinaum. De operatie met het groote gereedfchap , dat om de menigte der noodige tuigwerken aldus genoemd wordt, gefchiidt op eene dubbelde wyze : ten 1) door eene opening in den Pis weg : ten 2.) als men de Pisblaas ter zyde opent. Dit was de beroemde Methode van Broeder Jacob; en

Rau