Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 GENEESKUNDIGE

ter begunfliginge en onderfteuninge dergebrekkige of liever verhinderde Natuur.

Toen ik hem eleftrifeeren zoude, bevond ik alles zo als ik reeds gezegd heb, en daarenboven, dat deeze arm en verlamde hand beiden nog vry minder gevoel hadden, dan de overige deelen en huid van zyn lichaam,- al mede een gevolg van de drukking: het prikken met de punt van een fyne fchaar, voelde hy niet.

Ik eleftrifeerde hem terftond rnet fchokjes uit een fleschje van 8 duim bekleed glas, en een' afftand van vier lynen van een duim van den eleftrometer : ik liet zeer fterk draaien, •waardoor, en door de kleinheid der fchokjes, in den arm of hand een aanhoudende tintelende en opwekkende beweeging plaats had.

Na zodanige derde eleftrifeering, begonnen zyne vingeren zig te beweegen ; na de vyfde, kou hy zyn hand opligten, doch niet volkomen rechtuit fteeken, en na de zevende, was het vermogen nog merkelyker toegenomen; intusfehen raadde ik hem eene zachte fchuiering met een' borftel aan.

Ik had den Lyder gezegd , dat ik, als de beweeging herfteld was, de moeite zoude neemen, zo wel tct zyne geneezing, als tot bevorde. ring der eleftrike geneeskunst, op zyn verow.

Sluiten