is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van Napels en Sicilie. Byeen verzameld op eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aoa syracuse.

dezelve misfchien te vooren gezien, omdat de wegen dcrwaards, vooral in den winter zeer flegt en gevaarlyk, en deze holen boven dien te zeer afgelegen zyn: — van daar dat 'er geene vroegere befcbryving van voorhanden is. Naderhand echter is 'er nog ééne befchryving van uitgekomen, in de Voyagc piuoresque de Naples et de la Skile ; waarby ook eenige afbeeldingen van deze holen gevoegd zyn. — Ik heb van liet zo wel als van het ander gebruik gemaakt, met byvoeging van het geene ik door mondelyke berichten ontwaar wierd.

Indien deze holen de woonplaatfen der Sicanen geweest zyn, dan is dit waarfchynlyk geweest langen tyd voor dat dit volk Syracufe innam, misfchien ten tyde, toen de Leftrigonen, die oudtyds in den omtrek van Leontium woonden, hen noodzaakten,om de wyk landwaards inteneemcn. Het is toch niet waarfchynlyk, dat een volk, 't welk eens in Steden, gewoond heeft, naderhand weder zou belluiten weder te keeren tot de holen en rotfen.. —

Naa dat de Sikelioten eenigen tyd, misfchien meer dan twee honderd Jaaren ; in 't bezit van Syracufe geweest waren, kwam 'er omtrend zeven honderd en negen .Jaaren voor de geboorte van Christus, onder het bevel van Archias eene Corinthifehe Volkplanting'op Sicilië, maakte zich meester van Syracufe, en dreef 'er de aloude bezitters uit. Langs dezen weg wierden de Grieken weder meester van dit gedeelte van Sicilië, en van hier af moet men de eigenlyke flichting van Syracufe rekenen. ■— By deze gelegenheid kwamen 'er veele van de oudtyds in de Griekfche

Jaar-