Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tlOOTDST.

x».

aift REIZE VAN DEN

buiten door ijzeren ert loode ankers verboaden zijn.

Laat ons nu naar Athenen gaan langs dezen langen muur, die zich van PJrczus tot aan de ftadspoort uitftrekt en 40 Jtadiën uitmaakt (1). Themistocles maakte ook het ontwerp, om dezen optetrekken C2) , het geen weldra onder het beftuur van cimon en pericles werd uitgevoerd ("3). Eenige jaaren laater , lieten zij nog zulk eenen muur opnaaien, die, een weinig korter zijnde , zich van de ftads muuren tot aan de haven van Phalerus uitftrekt (4). Wij hebben hem aan [onze rechterhand. De grondflagen van beiden werden in eenen moerasfigen grond gelegd, dien men eerst met groote brokken van fteenrotzen moest dempen (5). Door de twee muuren van vereeniging, thans de beide lange muuren geheeten , is de Pireeus binnen den omtrek der ftad geflooten, en als 't ware derzelver burg geworden. Na de verovering der ftad, werd men genoodzaakt, deszelfs verfcheidene vestingwerken geheel of ten deele te flegten (6), doch men heeft ze in onze dagen fchier allen herfteld (7).

De

CO Thueijd. L. I, c. 0% Appian. bell. Mithrid. c. 190, P> 325- C») Thueijd. L. 2 , c. 13. Strab. L. 9, p. 395. Diog. Laërt. in AntUtb. t.. 6, §. 2, (3) Plut in Themifi. p. i2i. C4) Thueijd. L. 1 , c 107, 10Ü. Andoc. de pac. p. 24. Plut. in Pericl. p. 160. C5) Andoc. ibid. (6~) Plut. in Cim. p. 487. (7) Xenoph. Hift. Gr. L. 2 , p. 460. Biod. Sic. L. 13, p. 226, Plut. in Lijfand. p 441.

Sluiten