Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENT H E. 99

zeer gering. In den jare 1402 wierd dit Slot, ■ door reynier van koevorden, aani

Bisfchop fredrik van blank enheim,

voor vyfcien duizend oude Frankifche Schilden, verkogc (79). Deze en andere overdrachten en gebeurtenisfen, gelyk uit de Nederlandfche gefchiedenisfen genoeg bekend is, hebben deze Stad, in de Bisfchoppelyke, .Spaanfche, Gelderfche, Munfterfche en andere Oorlogen, tot een noodlottigen twist'ippel doen fr.rekken, met veelvuldige plunderingen geteisterd, cn aan deerlyke verwoestingen blootgefteld.

De Heerlykheid Ruinen en Ruinerwold beftaat uit twee Kerkdorpen, die deze zelfde namen dragen. Zy is in 'c Westen van het Landfchap, in Diverder 'Dingfpil, gelegen. Haare lengte is drie uuren, de doorgaande breedte by na één uur. Deze Heerlykheid is aan de Provintie van Overysfel leenroerig, en heeft eene onderhorige Leenkamer van veertien Onderkenen; de voornaamfte derzelven is de Havezaat ïVelvelden, in het Overysfelfche kwartier van Twente gelegen. De Heerlykheid heeft hoog, middelbaar en Jaag Rechtsgebied. Ieder Dorp heeft eenen byzonderen Schultes, nevens een Rechtbank, uit den Heer en twaalf Ingezeetenen beftaande; welke Rechtbank, naar dit getal, Twaalven wordt genaamd; benevens eenen Gerechttchryver of Griffier. Van

de

(70) Zia schrassert, in Cod. Gelr. Zntph, fub Voce Drenthe. P r c a r t, «'» Annalibus Dre-nthix, TaS- 3C5' in 8vo. heeft deze overeenkomst geplaatst; doch zy is getekend 14 Mey 1397.

G 2

iTAATSGE' TELTE-

ni, enz.

Sluiten