Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONGEN ANACHARSIS. 25

twee rivieren,door wandeldreeven en thuinen: haare itraaten mislet , even als die van alle oude Steden, rechtheid (ij. Under de prachtige werken , welke de openbaare gebouwen verderen, vindt men Standbeelden van degrootftefchoonheid. In den tempel van hercules bewonderde ik het Colosfale beeld van dien God, van alcamene's hand, enhet af beeldzei zijner feiten, door praxiteles uitgevoerd (2) ; in dien van den Ismenifchen apollo den mercurius van phidias , en de minerva van scopas (3). Wijl zommigen dezer gedenkilukken opgericht zijn voor beroemde Thebaanen , vroeg ik naar het beeld van fiNDARUS. Men andwoordde mij : „ wij hebben het niet , maar zie daar dat van cleon , den besten zanger vaii zijne eeuw." Ik ging 'er nader bij en las op het bijfchrift : „ Cleon heeft zijn vaderland vereerd (4)."

In den tempel van den Ismenifchen apollo ziet men onder eene menigte van koperen drievoeteh , meestal voortreflijk bewerkt , 'er een van goud, 't welk een gefdienk is van crcesus den Koning van Lijdie (5). Deze drievoeten zijn offergefchenken van volkeren en bijzondere perzoonen: men brandt 'er reukwerken op, en, van eene bevallige gedaante zijnde, Strekken zij den tempelen tot cieraad.

Men heeft hier , gelijk in de meeste Griek-

fche

(1) Dkirardi. Star. Grac. V. 95, p. 15. (2) ld. ibifl. c. u, p. 732. (3) Paul'an.9, L. c. 10, p.7?o. (4)AthcH. U i3 e. 15, p. 19. (5) Hurodot. L. 1, p. 91.

B.5

HOOFDJT.

XXXIV.

Sluiten