Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. J. BART HELE M Ij. 15

van ducange. Onder dezelven telde ik ook m. cary , die zich met gelukkig gevolg had toegelegd , op de oude penningkunde; Hij bezat zelf een voortreflijk Kabinet en eene kostbaare en keurige verzameling van boeken. Onder andere werken zijn wij aan hem verfchuldigd de gefchiedenis der Koningen van Thracie en- den Bospharus uit de penningkunde. Eene algemeene geleerdheid, beftuurd door eenen voortreflijken geest, die wederom verfraaid werd, door de aangenaamde zeden, maakte zijne verkeering zoo genoeglijk, als leerzaam. Ik beminde hem zeer , en, daar zijne herinnering mij veele andere, nog veel Bnartlijker, verliezen te binnen brengt, komt mij het leeven voor als een weg, overal met doornftruiken bewasfen , die onze klederen fcheuren , en ons ten laatften naakt en vol wonden laten.

Zomtijds ging ik, na den gantfchen dag gefleeten te hebben in gefprekken met mijnen vriend over verfcheidene onderwerpen der letterkunde, den nacht doorbrengen bij de Minnebroeders , onder wien Vader sigaloux , Correspondent van de Academie der Wetenfchappen, Berrekundige waarnemingen deed, met wier mededeling hij mij verwaardigde. Want, daar ik toch hier mijne algemeene belijdenis aflegge , moet ik ook onder de dwaasheden mijner jeugd tellen mijn tijdverlies aan de Wiskunst, en inzonderheid

aan

Sluiten