Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•lljmpW- jjur. 128 TIJDPERKEN. , haren

1 > ~* r c-

civ. 2. Dood van agesilaus , Koning van L~*^i Lacedamon. 363

.3- Dood van artaxerxesmnemon. Ocïïus

volgt hem op. , 362.

Einde der gefchiedenis van xenophon.

Derde reis van puto naar Sicilië. 361.

Hij blijft aldaar vijftien of zestien maanden,

cv. 1. Phïlippus beklimc de» throon van

-Macedonië, %6at Begin der gefchiedenis van theopompus. 3- Krijg der bondgenooten. De eilanden Ciiios , Rhodus t Cos en de ftad Bijzantium fcheiden zich af van Athenen = . 358.

4' Landing van mo op Sieilie ; hii gaat te Ztcijnthus aan boord in de maand Metageitnion, welke met den eóften, van Hooimaand begon. . - 357. Maanverduistering op den ipde» van Herfstmaand , des voormiddags ten ui uuren.

cvi. 1. Geboorte van alexandïr , den 6"den

van Hecatombaon (den 22ften van '.^ HooitnsandJ op den zelfdsn dag, dat de tempel van diana te Ephefus afbrandde. .... 356 Phïlippus, zijn vader, omtrend dien zelfden tijd , als overwinnaar be- j kroond ia de Olijmpifche fpelen. | Ein-'

Sluiten