is toegevoegd aan je favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEROEMDE MANNEN» tl

XVde, XlVde, XHIde, Xllde EN Xldö EEUWEN

HOE JESUS CHRISTUS,

Fan het jaar 1500 tot het jaar iooo.

K, Cadmus uit Pheenicie, uitvinder van het Griekfcke AU phabeth.

K. Amphión van Thehen , Dichter-Toonkunftenaar, uitvinder vmi de Lier. HrjAGNis van Phriigie, uitvinder van de Fluit. K. Erichthonius van Athenen, infteller der feesten vart

MIKERVAi

Celmis , van den berg Ida op Crètaf\

Damnaneus, uit het zelfde land, \Metaalwerkers.

Acmon, uit het zelfde land, j

Eumolpus van Cijprus, Cijclisch Dichter (Chronijkdichter.) K, Orpheus van Thracie, Teletisch Dichter (Zedendichter) Toonkunftenaar, Schrijver eener Theogonie, (Goden-afkomst.)

ThijmoStes vait Phrijgie , Dichter -Toonkunftenaar^

Muskus I, van Thracie, ?_ , . , ^v. ,

V Teletisch Dichter. Eumolpus, uit het zelfde land,^

Fa X Trip-