is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. 205

van aanval, manmoedig te verdeedigen. Ingevolge van dit Befluit gaf men aan den Kapitein pelkwyk ten antwoord, dat men vastelyk beflooten hadt, zich tot den laatften man te verdeedigen ; en men gaf den Kapitein zoo even gemeld, twee Brieven mede aan den Generaal , den eenen gefchreeven door Raad en Gezwoorene Gemeente, en den anderen door Burgemeesteren, Schepenenen Raad. Nadat de Kapitein voorfz. uit de Stad terug gekeerd was, begon men uit dezelve met het kanon te vuuren; het Krygsvolk van buiten bleef niet fchuldig met kanon en klein geweer ; drie Bomben en eenige Houwkfer-Grenaaten werden in de Stad ■ geworpen , doch die wci;;ig fchade deeden, en alle van zelve fmoorden. Ondertusfehen werd 'er een Brief in de Stad gebragt van de Heeren Edelen, van der capelle tot de Marsch , p a r. l a n d tot Zuithem , en van zoylen van Nyeveld, waarin verzocht werd, geen Burgerbloed meer te vergieten, maar de Stad over te geeven, mer bygevocgde verklaaring, dat de goede zaak daar doorniet alleen kon bevorderd, maar ook het Vaderland gered worden. De Burgers, van Hattem en de Hulpburgers, die veel vertrouwen in die gemelde Heeren Edelen Relden, beflooten hier op tot het verlaaten van de Stad,die zy anders waarfchynelyk, volgends hunne gedaane betuiging , tot den laatften man zouden verdeedïgd, en veel eer in brand geftooken, dan

over-

1786.

Het knnon. necreri begint.

Veranderet vm Befluit door een ingekoomprj Blief.