Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*o DE SCHAT,

STALENO.

Dat is niet flecht: en als zich nu eens een aanzieniyke party voor die zesduizend Daalders, — voor Juffer Camilla wilde ik zeggen, — opdeedt, hadt gy wel lust, ja daar op te zeggen?

PHILTO.

Als hy aanzienlyk was die party, waarom niet?

STALENO. By voorbeeld myn pupil: wat dunkt U?

PHILTO.

Wie? de jonge Heer Leander? hadt die een oog op haar ?

STALENO.

Wel beiden, hy is zoo verzot op haar, dat hy haar liever van daag als morgen nam , alfchoon zy ook naakt tot hem kwam.

PHILTO.

Dat noem ik eerst liefhebben ! waarachtig Heer Staleno! uw voorflag is niet tg verwerpen, wanneer het U ernst is.

STALENO.

Volkoomen ernst! ik zou immers met zesduizend Daalders niet fpotten ?

PHILTO.

Ja, maar wil Camilla ook Leander hebben? STALENO.

Ten minften wil hy haar hebben; wanneer twintigduizend Daalders,zesduizend Daalders trouwen willen , zoo zullen toch die zes niet gek zyn , en de twintig een blaauwtje geeven ; het meisje zaL wel tellen kunnen ? —

PHIL-

Sluiten