Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VENERISCHE ZIEKTE. Ii, B. I. AFD. XV. HOOFTST. <2C,g

in bet celluleus weefzel van den baJzak, en bilnaad, breekt eindelijk door den bilnaad, en veroorzaakt een fistuleufe Pis-zweer. Des .lijders leven lang geduurende ontlast zig nu de Pis door deeze opening, en de Pisbuis fluit zig ganfchelijk toe. De zieke is in eenen deerniswaardigen toeHand. "Wagens den ondraaglijken flank, die de fteeds uitdruppelende Hinkende Pis veroorzaakt, ontwijken hem zijne vertrouwdfte vrienden, en zijne naafte bloedverwanten. Geneesheeren en Heelmeefters verhaten hem als ongeneeslijk. Eenzaam, hulpeloos, voor zig zelf en voor anderen ondraaglijk, befpeurt hij dagelijks den langzaamen voortgang eener invretende kwaal, waar van hem niets dan de dood bevrijden kan. De ontfteeking neemt toe, 'er ontflaan etter-holtens van alle kanten, een fleepende koorts verteert langzamerhand de levenskrachten, en wanneer die verteert zijn, maakt de reeds zoo lang vuuriglijk, dog vrugteloos gewenschte dood, ■aan deezen verfchrikkelijken toefland een einde. Eer nog de fistel in den bilnaad uitbreekt, ontftaan door de ophouding der Pis in het celluleus -weefzel fteenachtige verhardingen, kleine fteer'tjes, die door haare geduurige prikkeling de ontfteeking tot in den hoogften graad vermeerderen. Door de prikkeling der Pis, die in de blaas word teruggehouden, word de toevloed der vochten

naar

Sluiten