Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o8 & «irtannbr; over de enz.

de omftandigheden gelijk ftaande, even gemakkelijk te geneezen zijn als bij gezonden. Petit zag een man, wien men na den flag beide zijne beenen te gelijk moest afzetten, en die in twee maanden volkomen genezen was, ónaangezien hij te gelijker tijd een venerifchen uitflag over het geheele lichaam, en twee venerifche liesbuilen had.

y IJ F-

Sluiten