is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrindschap en eerzucht, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o VRINDSCHAP en EERZUCHT,

VAN SELDORF.

Alles van de booze waèreld.

WALDAU-

En wat zou de booze waereld zeggen , als zy toevlugt zocht in het huis eens vreemden, eens galanten hovelings ? Neen, heer prefident! dat kan en mag ' niet zyn.

MARIA, IValdau omvattende. Deze ongelukkige verlaat ik flechts in de dood; Karei en uwe Maria zullen van alle menfchen u alleen overig blyven, en u het lyden des noodlots helpen dragen.

WALDAU.

Grootmoedige, edele vrouw! elk uwer woorden doorboort my het hart; elke traan klaagt my aan; zwaar heb ik u beleedigd, en ben uw medelyden niet waardig. (Hy wil naar de tafel gaan, en ziet liet geld.) Geld? van wien? van waar? waartoe?

MARIA.

De heer prefident...

WALDAU.

Van u?

VAN SELDORF.

Wel nu! Myn hemel! gy wilt ook uwe vrinden niet erkennen.

WALDAU-

Nooit. Dat geld zal ik niet nemen — van u niet.

VAN