Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 VRINDSCHAP en EERZUCHT,

DE VORST.

Voort, my uit het gezigt, maar waag het niet , de Voorkamer te veriaten.

Forberg ftttipt onder vele buigingen heen. CHRISTIAAN, komt binnen. De officier van de wacht, met den heer prefident Van Seldorf.

DE VORST.

juist van pas: de oude zondaar kome.

ELFDE TOONEEL.

DE VORIGEN, VAN SELDORF, DE OFFICIER.

VAN SELDORF, bleek en ontfteld.

Ik begryp niet door welk een misverfiand.... DE VORST, toornig.

Geen woord meer] ik behoef geen mondelyke bekentenis uwer lage fireken. Gy zyt ontmaskerd, en zult beven.

VAN SELDORF.

* Dat doe ik immers reeds — maar noch weet ik niet...

DE VORST.

Hoe het mogelyk was, achter uwe misdaden te komen? (77y houd hem den brief voor.) Hier een fchriftelyk, (0/> Maria wyzend.) daar een levendig ,bewys tegen u: wat verlangt gy noch meer?

VAN

Sluiten