Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 i

Het Paard en de Ezel.

zaara is, (a) en in hoogere ftreekeu, alwaar men, gelijk ik getoond heb, Paarden vindt, zijn geen Ezels; en Aristoteles heeft reeds gezegd, dat de Ezel geen Koude kan verdraagen. Hij zegt dat 'er in zijn' tijd noch in Scytien, noch in andere zuidelijke Landen , ja ook in Gallien Cf) geen Ezels waren, en dat het aan de koude te wijten was, dat de Ezels van Thracie, Jlyrien en Epirus, zo klein zijn. — Thans vindt men den Ezel tot op 58Q. in Europa, maar geenzints in het Oostelijk Afien.

Dat men van den Poolcirkel, tot aan den kreefts keerkring, Paarden vindt, is bekend. De warmte tusfchen de beide keerkringen kunnen zij uitftaan, fchoon zij 'er door lijden. Op de Goudkust van Afrika draagen zij het Hoofd naarbeneden; zijn ilaperig en moedeloos; en zo laag, dat een groot Man hen niet berijden kan. CO De'zendelingen daar en tegen zeggen, dat 'er in Loango fchoone, vlugge Paarden zijn, (d) die van Engelsch ras zijn. De Ezel flaagt in de warmte beter dan het Paard. Hij is op de Goudkust grooter en beter gevormd, dient ook beter om te xijden dan de Europifche, (O maar in Madu* ra zijn zij zo fchoon , dat eenige Indiaanen gelooven , dat zij door de zielen van den Adel leven, (f) Aan de overzijde van den

Eve-

Ca~) Fauna, Succ. p. 12.

(b) Aristot. Hift. Anim. lib. a.

Cc) Hiftorifche befchrijv. der Reiz. IV. D.

(_d) P r o g a n t Loango p. 30.

(e) Hi/iorifche befchr. der Reiz. 1. c.

(f) Lettres edifiant C»lle£i. 10. p. $>q.

Sluiten