Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

De GIRAFFE.

en io gr. lengte, (welke zeer hooge pooten; een bultigen Kameelsrug en zeven hoornen hebben zoude (<?),) niets anders dan de Kameeleopard. Het getal der hoornen kan wel te veel zijn, docb mogelijk onteekt men Giraffen met meerder hoornen. De Graaf Buffon zegt wel, dat ook in Afn Giraffen zijn (r), doch ik moet erkennen, dat ik bij geenen geloofwaardigen Reiziger ergens iets daarvan gevonden heb. Buitendien zijn zij echter ook nog in Noord-Afrka in Sennar tusfehen Aethiopen en Egipten ; want Lto Africanus maakt van hen gewag (j), en de Romeinen brachten dezelven van daar naar hunne fchouwplaatzen.

ZEVENDE GESLACHT. Het HERT (*).

Acht voortanden in het onderfte Kakebeen. In het boveufte geene.

Bij

(jf) Compagnon Allg. Reis. II. S. 512. (r~) B u f f ■ n Xill S. 4-

(s; Lio Afr D.;fcr. Afnc. Lugd. Bat. 1632 p. 745. (*) Cervus Deer Pennant Syn. p. 40.

Sluiten