Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELINGEN.

, ï> 'E

GODSDIENST

VAN DEN

M E N, S C B. .0)

Sedert lang zijn wij gewoon , allé "omftandigheden, inrigtingen en betrekkingen van het menschlijk leven in de maatfchappij, te fchiften en te ieheiden. Men heeft de menschlijke pligten en betrekkingen onderfcheiden in Na-< 'tionaale, Burgerlijke , Godsdienjiige enZedenlijke % en hier door de ééne menschlijke beftemming veel meer afgeleid en op onderfcheiden wegen doen dwaalen, dan allé zijné handelingen tot één punt van bedoeling te rigten.

B Vait

(f) Dc lezer houde dit opfchrift wel in 't 005.

Sluiten