is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundig schoolboek. Uitgegeeven door de Maatschappij tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLBOEK, 5

Heintjen. Zeer zeker, Meester ! de blaas heeft nu een geheel andere plaats. «eoiaasneerc

pPJi^?VRat iS "U weder biJ die verandering gebeurt? Beweeging; niet waar? want ik heb dezelve met mijn hand weggeworpen. Dus ziet gii als een hgcnaam van gedaante of van plaats veranderd, dat het altoos beweeging is, die daar mede ge. paard gaat: want eigentlijk is de verandering van gedaante ook alleen eene verandering van pTaatswant elk deeltjen rijst en verandert dus van plaats! Het fpreekt dan van zelve, dat alle natuurlijke verandering der ligchaamen in beweeging beftaat. Gif kunt geen andere verandering bedenken

Jantjen. Meester! zie hier een blaauwe rokdezelve was voor een jaar hoog blaauw en is nu zeer licht ; dus wel deegelijk veranderd.

Mr. Wel nu, heeft 'er dan in uw rok geen be» weeging plaats gehad? de deeltjens van de verf die het hoog blaauw uitmaakten, zijn 'er door de lucht uitgetrokken en dus bewoogen; en van daar de tegenwoordige lichtheid.

Heintjen. Nu begrijp ik duidelijk, dat alle verandering m beweeging beftaat.

Mr. Zo is het, het zij dat het geheel of dat eenige der deelen beweegen; verandering is beweeging en beweeging vereischt werking; dus zijn verandering en werking beide in de beweeging gelegen en w,j zuiien duS opzettelijk daarvan moeten fpreeken* Weest vooral oplettend. *

Laaten wij thans eens zien, wat'er bij de beweeging noodig is. J e Ten iften is 'er noodig eene ruimte, waarin de beweeging gefchiedt: want zonder dezelve zou 'er niets beweegen kunnen.

2de De tijd, welke tot de beweeging hefteed wordt, hoe kl'ein, hoe volftrekt onmeetbaar zomtijds (bij voorbeeld in de blixem; die ook zijn A a Biogc,