Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENERAAL PICHEGRU. 215

hy dit aangematigd gezag weldra in een volkomen recht.

In 17* 7 waagde de toenmaalige Stadhouder den eerften aanval op de ftaatsgefteltenis, door de Stadhouderlyke waardigheid erfelyk op zyne mannelyke en vrouwelyke afftammelingen te maaken. Dusdanig eene inbreuk kan aan een volk yverzugtig op zyne vryheid niet anders dan mishaagen. Egter veroorzaakte deze dienstyds geene hoegenaamde geweldige beroerten.

In 1787 tastte de laatfte Stadhouder de burgerlyke en Ihatkundigc vryheid der Bataven aan. Niet vergenoegd met Stadhouder, Capitein en Admiraal - Generaal te zyn, wilde hy tevens op het wetgevende en beftierend lig. haam een onbeperkten invloed bezitten, en dit gelakte hem. zo wel, dat 'er ras nergends een lid der wetgevende Vergadering, overheids-perfoon, en zelfs geen burgemeester van het geringfte dorpje gevonden wierd, die niet van hem of eenen zyner afhangelingen zyn aanftelling bekwam. Het volk, hier over misnoegd, wilde zich inopftand vertoonen; doch nu zond de Koning van Pruisfen hem eenig Krygsvolk, het welk, volgends de gevvoone taal der'dwingelanden, die genen, die tegen deze misdadige inbreuk op het recht O 4 der-

Sluiten