is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den MARQUIS DE POMBAL. 191

van de wateren van Coimbria, waarvan de xi. Geneesheeren en zyne vrienden niet nalieten E 0 E K; hem de heilzaamfle uitwerkingen te beloven. —i—-Eindeiyk overwonnen, door herhaalde aanzoekingen, deed hy verlof verzoeken by de Koningin, om naar Coimbria te mogen gaan; welkers wateren, zeidehy, noodzaakelyk waren tot zyne volkomene genezinge.

—- Deeze Vorftin,die van zyn toefland g^*°e";a* onderrigt was, lloeg weinig geloof aan die gen hem noodzaaklykheid, endeedhem een antwoord derwaw-m ter hand ftellen, dat zy wel uitdruklyk ver- ren van bood, onder wat voorwendzel het ook mog- te°mobgën te zyn, van 't landgoed Pombal te vertrek- gebruiken, ken, alwaar hy zig als een gevangenen van Staat moest aanmerken.

De gezondheid van carvalho eindeiyk volkomen herfteld zynde, zonder het gebruik van de wateren van Coimbria, zyn de beide Commisfarisfen weder op "t landgoed Pombal aangekomen, om hunne ondervragingen , welke zy tot het einde van January uitgefleld hadden, weder voort te zetten.

> Het duurde nog verfcheidene dagen,

zonder dat het publiek beter van dit onderwerp en deszelfs uitkomst werd onderrigt. — ' De politieke gisfingen, op de antwoorden van carvalho , hadden geen meer gronds dan te vooren, en uit dien hoofde verdienen dezelve de aandagt van onze lezers

niet. — Het geene voor de lezers van

meer belang zal zyn, is, te verneemen, dat de biilyke en weldaadige Maria kort daarna eene openbaare en luisterryke getuigenis gaf van de onfchuld van de Graavin van

Aton-