is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Gethsemane. 443

Aandoenlijke befchouwing voor mij, Jesus ^ in Gethfemane te zien! Jtsos daar van doode-OENK.iJit. lijke droefheid te hooren klaagen!

Er was geen zwaard getrokken, er wierden geen touwen aan zijne gezegende handen gebon. den, er waren zelfs geen vijanden tegen woor-

, (jig 1 De bron van vreugde vloeit hier van

I traanen! De rotsfteen van gerustheid begint van ontroerenis te daveren! De vreugde der engelen k'argt van droefheid! Het heil der menfchen kermt van beangftiging!

Alles zou mij onoploslijk zijn, zo ik Jesus hier niet befchouwde als beladen met de fchuld zijns volks: maar nu kan ik de moeilijkje bedenkingen oplosfen; zo veel evenwel maar oplosfen , als mijne kortzichtige oogen deze geheimenis kunnen inzien. «

Nu althans vinde ik geen zwarigheid er in, dat ik de martelaars op de brandftapels in 't midden der vlammen hoore juichen, maar Jesus hoore klaagen: zij waren toch niet belaaden met de fchuld der zonden die Jefus droeg. Hij had zelfs, door zijn lijden en fterven, die vrolijkheid van geest voor hun verworver.

Ook ftrekt zulks geenzins ter vernederinge van zijne oneindige waarde: Hij is en blijft F f 4 Gods