is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschuldigd en m ish a n d e l d. 23I

„losten, in der Engelen gezelfchap, voor „ uwen troon geknield, U zal. aanbidden 1"

Dit verblijdt mij hier op aarde aanvanglijk, dat mijn Borg zulk een lijden vrijwillig op zich

heeft genomen! ■ Hij had, met den adem

van zijne lippen deze Godloozen kunnen dooden, hunne banden verbreken, en zich uit hunne handen redden: maar Hij wilde hier ia Gods raad dienen, daarom ging 'er geen wrevelig, ja zelfs geen klagend woord, uit zijnen mond.

Daarom kan ik mijn' Verlosfer ook als mijn Voorbeeld, mijn vlekloos Voorbeeld befchouwen.

Hij onderging de diepfle vernedering, den grootften fmaad; daar uit kan ik zien, wat ik hier op aarde te wachten heb, vernedering, verdrukking, dat is het deel van hun, die Jefus willen volgen. Foei mij dan, dat ik nog dikwerf eer, voordeel, vrienden, genoegens op aarde zoeke, en die hittiglijk najaage; dat » mijn deel niet, fchenkt God het mij, in der weg zijner voorzienigheid, ik moet 'er eer maatig en dankbaar gebruik van- maaken: maai mijn aan de aarde gekluifterd hart moet daai van los worden gemaakt, dat niet hijgend be geeren, als 't voornaame doel van mijn verblij op aarde doen worden.

P 4 Je

a'x.

WERDEN KINQ.