is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX.

OVER-

denk.

45o Jesus belijdenis

hij kent eene vergenoeging, daar de wereld niet yan weet, hij vindt rijkdom in armoede, vreugd in droeffenis, moed in gevaar, ja het leven in den dood!

En, niet minder wordt het voorrecht, dat Jefus rijk te genieten is, openbaar bij de befchouwing van de derde hoofdwet van dit koningrijk, het gebod der liefde. God lief te hebben met geheel het hart, de geheele ziel en 't geheele verftand * is eene rijkswet door Jefus overgenomen, en door zijn eigen voorbeeld ten fterkfte bekragtigd. - Hij leert God beminnen als het hoogde goed; daar mede ingenomen te zijn, doet den mensch aan God gelijkvormig worden, en dit moet zich alzins naar buiten openbaaren, in de betooning van 't beeld van God, door de oeffening van men. fchenliefde.

Deze heeft Jefus zo nadruklijk bevolen f, door zijn eigen voorbeeld aangedrongen, § en dit geduurig herhaald §§, waar uit wij zien kunnen, welk een belang Hij daar in gedeld heeft. Hij gaf dien onfchatbaaren regel: aile dingen dan die gij wilt dat u de menfchen zouden

* Matth. XXII: 37.

t Jok XIII: 34, 35. joht xv. I2>

$ Joh. XIII: 14, I5.

£S Joh. XV: 17.