Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

door den Duivel is uitgedacht ; dit kan men niet als een gemoedlijk bezwaar befchouwen, en verdient derhalven naauwïijks eenige aanmerking. Indien het een middel van beveiliging, en een zegen voor het Menschdom is, zoo als tot hier toe is gebleeken; hoe zou dan de Duivel de uitvinder van het zelve kunnen zijn ? Was hij ooit de weldoener van het Menschdom ? Neen, hij is een menfchenmoorder van den beginne. — Elke Eeuw der weereld brengt eenige nieuwe ontdekking , in de eene of andere Kunst of Weetenfchap , ten voorfchijn. En indien deeze* ontdekking voor onze Eeuw bewaard is , zou men dezelve dan niet alom met alle dankbaarheid aanneemen ? Voor mij, ik fchrijf derzelver oorfprong toe aan den Vader der lichten, van men alle goede gaaven en volmaakte giften nederdaalen.

Op de bedenking, van het gevaar waar aan anderen blootftaan , om door ingeente perfoonen befinet te worden; merk ik alleenlijk aan, dat, naardien men mag onderftellen, dat de Inenting niet te werk gefield zal worden , ten zij het gevaar der befmetting in eene plaats algemeen geworden zij, er ligtlijk middelen aantewenden zijn , om zulkcn , die de Ziekte nog niet gehad hebben , tegen het gevaar te beveiligen.

En

Sluiten