Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Britsch Ministerie. 73

derftand niet leverden , en voortgingen

om

dien onderftand niet kon eisfehen ; want dat hy eerst moest ten duidelykfte hebben aangetoond , dat hy regt had volgens het géftipuleerde van dat Tractaat om dien onderftand te vorderen.

Doch met geen van beide deeze gevoelens kan ik my vereenigen , want wat het eerfte aangaat *. het is zeker , dat Engeland zoo hoog om onderftand niet benodigd was , want als men den Koning veronderftelt in nood geweest te zyn , en dat hy uit benaauwdheid en nood Secours heeft verzogt , dan moet men te gelyk veronderftellen , dat hy en zyne Ministers geheel van verftand beroofd zyn , dat zy Holland den oorlog hebben aangedaan , en zich een nieuwen vyand op den hals hebben gehaald , want dit moest natuurlyker wys in plaats van hulp hen nog meer benaauwen ; zou men n'et moeten oordeelen , dat een mensch razend was die zyn eene been gebrand hebbende, en ziende , dat men daar geen plaasters op lei , uit wraak daar over zyn andere been ook in het vuur ftak ?

Wat nu aangaat het geen de andere Uit* E 5 leg

Sluiten