is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 PLAAT CCCCLXXVlIf.

gebruik. Miatithum Aureum. Geel of Goud Vrouwen Hair, Gulden Hair, Gulden Wederdood. Dit Mos heeft een eeaigzints fal mentrekkende fmaak zonder reuk. Het heeft eeniae faoientrekkende en oplosfende krachten, en wierd eertijds bij üorstziektens, de fleuris, verfiapping der ingewanden en het Graveel gebruikt. Zo het eenige Medicinaale waardij heeft, zo heeft het die met bet Mianthum Capil. ven. Plaat 415 gemeen, en wordt ook bij gebrek van dit gebruikt. De nieuwe Artfenijkunde houd het voor geheel nnnuttig en dtszelvs voordeeligfte Gebruik, bepaald zig tot de huis. fcoudelijke.

GA L-

GEMEEN H A I R M O S,

Dt XXlVJle C L A 5 S E.

Zie linn/eus. Nat. Hist. door houttuin, Hde Deel Kil St„ bl. 407.

IJairm»s met een eenvoudig Steeltje en een vierkantig Meelknopje.

a. De Mannelijke Plant.

b. De Kegelvormige Huik.

c. De Vrouwelijke Bloem.

d. De algemeene Kelk.

bloetijd. Groeit overvloedig in de Bosfchen en vogtige Plaat/en. In Nederland op vogtige Heidelanden en Mosaehtige Plaatjen, omtrent (en en halve Voet hoog.

POLIJTRICHUM COMMUNE.

CLASSIS XIXng.

Conf. linnzei Sijst Nat. Ed. gmelini, Tom. Ildi Part. Hde pag. 1326.

Polijtrichum Caule fimplicï, Anthera parallelo bipeda. {Surculofimplici prolifero, toliis litieari lanceolatis ferratutis, Capfulis oblongis tetradiis, Calijptris villofis..')

a. Planta mafcula.

b. Calijptra conica.

c. Planta fceminea. (..Calijx communis.

temp. flor. Abunde crefcit in fijlvis & locis aliginofis , in Belgia in ericetis humidis & locis mufcoiis altitudine circiter femi. pedali.