Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v ï n V OOG, 19

pende Vezelen, die denzelven doen inkrimpen of famentrekken. Behalven dat wordt dit Vlies verdeeld in. twee byzondere Vliezen , waar van het buitenfte den naam van Cboroides behoudt, en het binnenfte dien van Fuifcbiana , om dat het door den Heer Profeflör Ruifcb ontdekt is, verkreegen heeft. Het Druivenvlies of de Iris is aan de binnenzyde bedekt met een zeker zwart Kleurzel, *t welk men Pigmentum Atrum noemt, en 't welk geplaatft is tiifTchen de Vezeltjes waar uit hetzelve beftaat, en die dit Vlies doen uitfpreiden of inkrimpen.

Het Netvlies {Retina) is dat ilymagtige Vlies, 't welk zig van den ftam der Gezigt-Zenuwe uitbreidt tot aan den rand van 't Kryftallyn. Hier uit blykt, dat hetzelve een groot gedeelte van den inwendigen Oogbol beilaat; maar de Heer Ferrein heeft ontdekt dat dit Vlies de oppervlakte van een volkomen Bol bekleedt, zynde over het Kryftallyn van vooren en van agteren uitgefpreid, en hetzelve in zyne verdubbeling omvangende; 't welk ik geduurende deezen Wintertyd in verfcheiden geprepareerde Oogen ook aldus heb bevonden.

De zelfftandigheid van het Netvlies, welke over den omtrek van het Cboroides ilymagtig , week, witagtig en rede-

lyk

Sluiten