is toegevoegd aan uw favorieten.

R.L. Bouwens, lid van de gewezene commissie van vier-en-twintig, tot onderzoek naar het politiek en finantieel gedrag der leden [...] van het voorige bewind, aan zyne committenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 450 )

cn Zegelgaaren; aan de Comifen, Clerquen , Chartcrmeefter, Kamerbewaarders;voords aan dezelve alle drie maanden; voorts aan den Clercq ter Griffie van H. H. Mog. fuppediteerende de Nouvellcs aan de Kamer alle drie maanden; aan den Opzichter over de Kamers en Huizinge alle twee Jaaren, Naamregisters voor zestien Heeren, den Commis , Clerquen en Kamerbewaarders , ieder een Exemplaar, de Naam-Registers der Leden van Regering in de Zeven Provintien, Drenthe en de Steden van de Generaliteit, van de Admiraliteiten, Bewindhebberen van de Oost-en West-Indifche Compagnien, de Hooge Regering in Indiën en van de Militie aldaar, van den Haag en de Genealogie van Hubner, &c. Geen Almanakken, als 3 Plak-Almanakken en een Zak-Almanak aan meergemelden Clercq , daar en boven dagelyks vier Couranten, als twee voor de Tafel van H. Ed. Mog. en rwee voor derzelver Secretarie, en laatftelyk voor de Tafel, een Exemplaar van de Prys - Couranten geleverd.

JNe. 7. De Schryfbehoeftens, Naam-Registers, Almanakkeu , Couranten , Lotery-Lysten, inbinden van Boeken , hebben geduurende 20 Jaaren door een belopen, voor 't minst en 't meest door een gerekend, van 176$ tot 1785.

Voor Hun Hoog Mog. 't minst: 't meest:

A°. 1767. i 3920; 19:-en in A°. 1782. ƒ 7970:9Voor de Raad van Staten : 't minst: 't meest:

A°. 1768./ 2277:19:-en in A°. 1785. ƒ 4580:2-

NB. De Drukloonen , zyn onder de voorfchr. Somma niet begreepen.

Voo?