Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 512 )

ter goede rekening tot verdere betaaling van de Krygsgevangenen te Bergen op Zoom, uit de penningen door deze Provintie te fourneeren, op de Petitie van ƒ 2000C00:— . de tweede ten behoeve van H. G Ras, in voldoening van Leverantiën van Fourage, ter fomma van ƒ62768:14: —

waar op bereids was gekocht voor * 50000:.: -: — de derde ten behoeven als vooren, groot/30000:ter goede rekening op de Petitie van ie July, 1793. en waar in H. E. G. Mog. den 30 Aug. geconfenteerd hadden.

Den 20 Jan. gearrefteerd in beide de quartieren , op de Misfive van H. H. Mog. de continuatie en de augmentatie van 't Regiment van Saxen Gptba,

Den 21 Jan. Depecheeren Gecomm. Raden 12 Ordonnantiën, ieder groot ƒ I4J*1>:»3?Mï dus een fomma van . - J i74?3<5: 4:12

ten behoeve van den Ontfanger Generaal, voor 't contingent van Hun Ed. Gr. Mog. in de Generaliteits ordinaire interesfen voor de 12 maanden in 't Jaar 1792. in de Negotiatie van/15640817:12:5 en in die van ƒ 1744085:13: io|

Den 21 dito. OrdoLnantie van Gecommitt. Raaden voor de Officieren en Baljuwen, volgens adfiftentie-gelden voor den Jaare 1793* ter fomma van . • • /23'78:6: —

en nog eene voor de erfgenaamen van Mr. J. D. van Hoey, Drosfaart van Heusden, groot ƒ100: — volgens prsemie vau Bannisfement, als meue voor de refpective Opzieners voor hun derde ter fomma van • • ƒ2192:10: —

Den 22 dito Aan den Schout van Geertruidenberg toegelegd een asfiftentie-géid van 'sjaarlyks/<co;-

Den 23 dito. Een Ordonnantie ten lx hoeve van de Admiraliteit op de Maas, groot ƒ61827:9: — vvegens het deficit der quota's van de Piovmtie van Gelderland , Zeeland, Vriesland, Utrecht, Overyslel en Stad en Lande , by voorichieting betaald in den laatftcn termyn der kosten var? Equipagie van J790.

Sluiten