is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de venus-ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

@ 58 B

§. XIII.

Van de Puisten.

De Puisten komen te voortchijn over het geheele lichaam en maaken zomtijds dat geen rondsom het voorhoofd , 't welk van fommigen le Chapelet genoemd word. Men moet dit gebrek niet verwarren met een gewoon toeval van eene verouderde ziekte , de puisten , welke door een al te heet of driftig bloed op het voorhoofd en in de lenden van jonge lieden uitbotten , in 't bijzonder tegen de tijd der Lente. Men zal ze gemaklijk onderfcheiden , met zig te herinneren, dat puisten , die in de gedaante van een kegel uitwasfehen , eenen brecden voet hebben met eenen bruinen of blaauwagtigen kring , dat derzelver koleur is rood-purperagtig, dat dezelve , na dat zij zijn afgevallen , eene fchilferagtige uitflag op de huid nalaaten , dat de opperhuid fterft , en zig in een omtrek van omtrent zes lijnen verheft, en dat die plaats rood blijft; Êene nieuwe puist, die uit die asfche als fchijnt geboren te worden, groeit ter zijde van de eerfte , en laat , even als •die , nieuwe tekenen na van deszelfs aanwezigheid. Aldus verfpreid zig dan fteeds nader en nader, de ijsfelijkheid der befmetting over het geheele lichaam.

Zelden heeft men puisten, zonder hoofdpijnen en pijnen der beenderen te hebben, waar van de aanvallen of verheffingen zig doen gevoelen tegen het ondergaan der zonne.

Wan-