is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontleedkunde volledig verhandeld; of Naauwkeurige beschryving van alle de deelen des menschelyken ligchaams.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?) ra-

ramen

auditO'

rium

inter-

kum.

(!)

teriz auris extern*.(«)

ricularts

poste-

rior.

OStjIc

Maft ei

dea.

(3) ^teriatemporalis.(f)Glandula pa-

rotts. (7) Musculus biventer.(«) Ductus audi' torius extertius.

218 Verhandeling over de 'Ontleedkunde.

lengte begeevende, eindelyk binnen in het bekkeneel onder het binnen/ie gehoor gat. (') eindigt in eene opening, waarvan de gedaante driehoekig, een weinig geplat, en vry gaapende is. Dit kanaal is van vooren bekleed met het dikke hersfenvlies,het welk door het beenvlies in den binnentrap van het flakkenhuisje vervolgd wordt. Wanneer het versch is , vertoont deszelfs onderfte mond eenen boog, onder welkers voorfte gedeelte , het voorfte gedeelte der zenuw van het achtfte paar,die naar den tong gaat, haaren Weg neemt. De kwik in dezen mond ingefpoten, dringt gemakkelyk tot in het flakkenhuisje , en die, welke men 'er door de naar deze holligheid gekeerden mond doet inkomen , valt in die van het bekkeneel. — Buiten twyffel komt ook dat weyvocht, het welk het flakkenhuisje ontfnapt, 'er zich uitftorten ; het wordt 'er ras opgenomen, even als dat, het welk van alle de deelen , die daar in befloten zyn, uitwaasfëmt.

D e flagaders van het uitwendig oor (f) worden het zelve van de achterfle oor flagader (s.) , van de priem -mamswyze (4) , en van de flaapflagader (5) aangebragt.

D e achterde oorflagader is eene vry dikke flagader, welke den meesten tyd van de uitwendige halsflagader in de dikte van de oor'. klier, en fomtyds van de achterhoofdfche voort* komt. Zy neemt haaren koers bykans dwarsch van vooren naar achteren, en geeft eenige takfpreidingen aan de oorklier (tf J, en aan de tweebuikige 'fpier (7). Als zy gekomen is tot het waterpas

van de uitwendige gehoorbuis ^ ) , geert eenen tak, welke tot in deszelfs binnenfte dringt, dooreen nat, dat dwarsch door het kraakbeen, b het