Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ Van de Ingewanden. 507

tvds een tak van de bovende darmfcheilfche {Lader, doch men ziet haar fomtyds van de darmbeenfche kronkelflagader afdammen. Zy begeeft zich dwarsch van de verdubbeling des kleinen fcheils naar den hoek, welken de rechter- en de dwarfche kronkeldarm onder de lever uitmaaken. Aldaar geeven zy takken , we;, e inmondingen maaken met die van de middende kronkelflagader,en andere,die van boven nederwaardsch gaan, volgens de lengte van het rechter gedeelte van den kronkeldarm, en die zich planten in de darmbeenfche kronkelflagader , in [iet midden van de tusfehenruimte , welke tusfchen de lever en het kf.pvlies van den kronkeldarm gevonden wordt.

De darmbeenfche kronkelflagader is altoos een tak van de onderde darmfcheilfche flagader Zy daalt fchuinsch van boven benedenwaardsch, en van den linker kant recht*aardsch mar den blinden uarm. Voordat zy daar aankomt geeft zy twee takken, van welke er een opklimt om zich met eenen nederwaardsch gaande tak van de rechter kronkelflagader te vereenigen , en de andere begeeft zich, in eene tegen ovcrgeftelde richfmg, naar het uiteinde van den langen darm, by het welk hy zeer lang blyft, totdat hy eindelyk met het einde van den ftam 'der darmfcheilfche flagader inmonding gemaakt heeft. Ondertusfchen geeft dc darmbeenfche kronkelflagader, terwyl zy haaren weg naar den blinden darm vervordert , aan het wormwys byhangfel van dezeri darm, eene flagader, die zich begeeft naar den vliezigen band, welke haar vasthoudt , zoowel als naar deszelfs vliezen , en eindigt eindelyk in twee takken, die de veréenlging van den langen darm, en

Sluiten