Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE BEROERTEN. 13

Ik Item niet in het gevoelen van den beroemde Sauvages, wanneer hy zegt dat de beroerte die uit de Jigt voorkomt, op dezelfde wyze als de bloed beroerte behandelt moet worden. Want indien de ziekte van een ontfteekende aart is, moet deeze door aderlatinge, zagte afleidende middelen, verkoelende lavementen en ook door zuurdeeg beftreeden worden, dog is 'er eene traage omloop van het bloed, een bleek aangezigt eneenflappepols,dan komen blaartrekkende op de beleedigde deelen gelegd, deCampher, de Muscus, de Enula, de Swavel en het Spiesglas te pas. Daar is ook eene beroerte koorts (jFebris ApopleElica ) de alleroudüe Geneesheeren Diocles en Asclepiades hebben reeds tydperkige koortfen met aanvallen van flaapziekten aangeteekend.

Deeze heb ik in myne Verhandeling over de koortfen befchreeven.

Somtyds voegt 'er zich een afgaande galkoorts by de waare beroerte. In zoortgelyke gevallen is 'er te voren gezondigt teegens de regels van de levenswyze; de Lyders braaken in het begin van den aanval, op bepaalde tyden worden zy beeter, doch komen nooit tot huq zelf (waar door deeze koorts van de beroerte- koorts onderfcheiden wordt), de pis, indien men die vangen kan, is dik; wanneer de verheffing weederkomt wovden zy erger; meeften tyd geeuwen

zy>

Sluiten