is toegevoegd aan je favorieten.

Schatkamer der Nederlandsche jeugd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SNEIVERLANDSCHE JEUGD. 77

Vr. Welke zyn de metaalen?

Antw. Goud, Zilver, Yzer, Koper enz.

Vr. Welke zyn de verwen?

Antw. Biaauw, rood, groen, zwart, purper, bruin, oranje, en graauw.

Vr. Welke is de voornaamfle regel in de wapenkunde?

Antw. Dat men nooit verw op verw, of metaal op metaal brenge. Vr. Hoe maakt men een fchild? Antw. Dus. QZie PI. 1. Fig.!.") Vr. Hoe worden de bovengenoemde verwen en metaaien op een fignet of zegelring onderfcheiden ?

Antw. Het goud door punten. (Zie Fig. 2.) Het zilver blyfr wit. (Fig. 1.) Het yzer, koper enz. met fiangetjes.

(Fig. 10) Het biaauw met rechte dwarfcheftree-

pen. {Fig. 3 ) Het rood met rechtfiaande ftreepen.

(Fig. 4.)

Het groen met febuine. ftreepen dienaar de rechterhand getrokken zyn.f f ig.s)

Het zwart met rechte ruitjes. (Fig. 6".)

Het purper met fchuine ftreepen die naar de liukethand getrokken zyn. (Fig. 11.)

He!