Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING; s?

voegden, behalven een deel allerongereimd-» fte fpelingen, ydele hairkloveryen of ontydi* ge uitweidingen over algemeene en bekende dingen.

Niet de uitfpraken der Godheid, niet de getuigenisfen der Profeeten en Apostelen $ maer geheel andere dingen behaegden in die tyden. Sprookjes en levens van heiligen te verbaelen, overleveringen en menfchelykè vastftellingen by een te zamelen, uit de Oud* vaders en Ariffcoteles wysheid gezogt te hebben, dit eerst achtte men de ware lof en het waer geluk te zyn van eenen Christen Godgeleerden.

Veelen zelfs onder hun, die den Godsdienst bedienden, lazen nimmer de Godlyke Schriften, welke zy waenden geheel en al vervat te zyn in eenige kleine en losfe gedeelten , en eindelyk is het zo ver gekomen, dat men, gelyk wy aengetekend vinden van de Leeraers der Sorbonne, onder de Godge-

leer-

Sluiten