Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wangestalten der ruggraat. 21

kromming der ruggraat, welke allengskens verfcheidene rugwervelen innam.

Een Jongen van 14 Jaarèn. door een openftaand luik, in het hol eeiis koopvaardijfchips gevallen, werd ingevolge van deezen val, gedeeltelijk zijd- gedeeltelijk agterwaards, op eene verregaande wijze gekromd in den rug en de lenden.

De jonge Juffer v. d. v. die zeer welgemaakt , gezond en bijna volwasfm was , kreeg in den ouderdom van omtrent 15 jaaren, eene vooroverkromming der benedenfte halswervelen, alleen door zig veelal onleedig te houden met borduuren, en daar bij het hoofd fteeds zeer fterk voorover te buigen.

Eene fterke Dienstmeid, van 28 jaaren, die zig van niets beklaagde dan van eene hebbelijke hoest, voor verfcheiden jaaren, na een val in het water begonnen, gevoelde den 6den September 1791, ftaande zij met veel drift en infpanningvan krachten, een zwaar pak hielp opligten, eene hevige pijn en kraaking in de ruggraat , en werd na verloop van nog geen vier weeken, gebogcheld in de benedenfte rugwervelen.

B 3 Een

Sluiten