Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vi EERSTE TAFEL.

Ifle Tafel voor bet 9 1760 en 1761. 17G0.

G in V zelve op den 21 Maart 's morg. ten ó^uur-

G . Almacha . . 31 ; *, * &a

G - Ma-- kaina . 10 April 's miöd. ten 1 -

G - V zelve, . . 20 . ' 4f ~

0 - Alkoreja, . 30 . . s av. ten B .-

G - Aldakorana, . 10 Mey . . N *-

G n zelve, . 21 . . '» morg. ten 3 -

G - Akaja, • • 31 / • • * 64 '*

O - Aldira, . . 10 Juny . » 10 -

Ó ■- 25 zelve, . 20 . • smidd. ten ii *-

G — Abiatra, . . 3° • , * * L"

G - Alchapa, . 10 July sav. ten 8»-

G o zelve, . ao . . . . ia<■ ■•

G - Algeba, . . 3» • • smorS ten ^"

G .. Alkora, . . 10 Aug. • . 7*

O tw zelve, . 20 . . T • i°a "

G Aifarpha, " . 50 . . s midd. ten 2 -

0 A'ciimecha, . 9 Sept. . . j*-

O .. ^ zelve^ . 19 . . sav. ten 9 •-

O -. Algaphara, . 3° • • 's morg. ten § 1 ■ -

O 'L Alcibima, • 10 Oftob. . . 4 «-

O - m, zelve, , 20 . . • • 7*

O .- Alaftia, - . 3° • • '.^ * Il±"

O .. Alkabina, ♦ 9 Nov. smidd, ten ft*-

O .. +» zelve, . 19 • - sav. ten 6^ -

O ., Alzeba, . . 29 . • • • f -

G .. Alneda, . . 10 Dec s morg. ten r --

O - zelve, . 20 . . • • 4» -

0 - Zaddadena, . 30 . . • - ö "

1761.

O in Z'-bbabola, . 9 ]an. 'smorg ten uiO ss zelve, .19.. 'smidd. ten

O .- Zadalachia, . 29 . . 's av. ten 6*~

O Fomahantia, . 8 Febr. . . . 1° " O in X zelve, op den 19 Febr. 'smorg. ten i* -

O „ Alcharga, . 1 Maart • • 5 ~

©-Bevalhoda, . 11 • • • • T*J^

Sluiten