Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eerfte Capittel

13

doodelyke ziekte overkomen, zoo hy daar van ververlost werd, leeft hy 80 jaar.

Die gebooren is tusfchen den 24 Augustus en 23 September, als de Zon in 't teken van W Virgo of de Maagd haaren loop heeft, die is van natuur Merkurialis, 'koud en droog, met een goed en vlug oordeel begaaft, zynde zeer doortrapt en listig, zeer veranderiyk van aard, dog bekwaam tot geleerdheid en allerlei wetenfchappen, poëzie, muziek , rekenkonst, mathezis, het geeft ook goede Kooplieden, dog zyn wat ligtgelovig, en beminnen alle die niet onder dit teken gebooren zyn.

Die onder dit teken gebooren zyn, tusfchen den 6 en 13 September, hebbe ongemakken aan de oogen tusfchen zyn 8 en 15de jaar ftaat hy ziek te worden , tusfchen zyn 29 en 36fte jaar zal hy komen te trouwen, en Dogters komen te verwekken, en als hy 40 jaar bereikt, zal hy wel 60 jaar bereiken en oud van dagen worden.

Die gebooren is tusfchen den 23 September en 24 O&ober, als de Zon in 't Hemels teken =&. van Libra of Balans haaren loop heeft, die is van natuur Veneris, warm en vogtig, van een ongeftadige natuurs gefteldheid, van een kleine memorie, dog mild en gedienftig, houd veel van amoureuze zamenkomfte, en bemind 't vrouwelyk geflagt boven maate, als- ook de muziek en 't danfen, heeft ook liefhebbery tot de tekenkunst, dog hy heeft zich voor de vrouwtjes te wagten dat zy hem met vergift niet vergeven, zyn geluk zal veranderiyk zyn, hy heeft anders van 't vrouwelyk geflagt nog al veel goeds te verwagten, voornamentlyk als hy tusfchen den 7 en 16 Ocïober gebooren is, dan heeft hy nog goede eerampten te verwagten, maar dezelve behoud hy Biet, in zyn 24fte jaar zal by komen te trouwen ,

en

Sluiten