Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASTROLOGIE of

goede welftand zig bevind,- en geëert en beroemd" is, ook zal de geboorne niet veel voordeel of dienst van zyn vaderlyk erfdeel hebben, en als hy 't ook bekomt, zo zal hy \ verzwieren; maar als » boven aan de regterhand ftaat, voorfpelt 't de ge-

dom06' °°k Zy" Vader' geluk' eer en r^k*

t 4ï'aDe D' ¥ en a!s$ hoven aa" de regterüand ftaat, geeft t een eerlyk, geftaadig en getrouw mensch te kennen, die veel voordeel'van 't vrouwjyk geflagt te verwagten heeft, maar als j boven :4taat, of aan den regterhand, geeft 't wellustige en verliefde menfehen, die in alle dingen bevalligheid hebben, maar van 't vrouwlyk geflapt zig dikwils iaat bedriegen, zo dat hem de wellu°3t al* temets duur genoeg komt te ftaan.

5p- De □, i en g, als ¥ boven aan de regter* .-hand ftaat, geeft te kennen, dat de geboorne een wys en geleerd mensch zal zyn, die in de Geometrie, Arithmetie en Aftrologie ftudeert, of ten minften groote geneegenheid tot deze wetenfehappen heeft, en die ook een goede levensaart houd, maar als g de bovenfte of regtfte is, komt hy door deze boven aangehaalde dingen tot eer en voorfpoed, en tot aanzienlyke middelen, en de geboorne zal in ftaat zyn orn verfcheide dienstboden te houden;

5i. De □, a en 2),als » ter regterhand en boven ftaat, en de geboorte by nagt is gefchied, Zö word de geboorne van een goede naam, of voor een geloofbaar mensch aangezien, 't welk hy ook «al zyn, en om die reden zal hy geëert, en by elk een bemind zyn.

Maar als D boven ftaat, geeft 't te kennen, dat de gebootna zeer gelukkig en by groote Heeren

lief

Sluiten