Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

OVER DE

VRAAG:

WELKE ZIJNDE BESTGESCHIKTE MIDDELEN,0M HET NOG HEERSCHEND FOOROORDEEL TEGEN DE MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN T ALGEMEEN, WECH TE NEE MEN?

MET E E N E

VOORREDE

AAN ALLE

NEDERLANDERS,

BIJZONDER AAN ALLE

LEDEN

DER GEMELDE

M A A T S C H A P P ?!

ONDER DE ZINSPREUK:

TEN NUTTE FAN 'T ALGEMEEN

Te AMSTELDAM, bij H ARM ANUS KEIJZER.

M D C C X C V.

Sluiten