Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C7)\

«rebruik van dit gebed, en bevonden zig daar zeer wel bij. Wij mogen hen daarm wel navolgen. Het kan toch onzen Hemelfchen Vader niet onaangenaam zijn, dat wij hem kinderlijk-ootmoedig en kinderlijk-gelovig aanfpreken met de woorden van zijnen Zoon. Ook weten de gelovigen , dat in hetzelve eene grootekragt verborgen ligt, om het geestelijk, leven te voeden en te verfterken. Ik kan het daarom niet goedkeuren, als fom-, migen op eenTtoon over dit gebed fpre-, ken en fchrijfen, waaruit men beHuiten moet, dat zij'het gaarn uit de openbare, en bijzondere Godsdienstoefeningen derChristenen wilden verdringen. Het isr waar - wij zijn aan geene formulieren flaafsch gebonden; alle angstvallige dwang, moet uit ons bidden gebannen zijn; wij ziin vrij, om te bidden met woorden, die wij verkiezen; wij behooren onzen .eest eene eigen oefening in het bidden te geven. Geen mensch kan van dat alies vaster, levendiger overtuigd zijn, dan ik- Niemand kan zoo fterk allen A 4 dwan§'

Sluiten