Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE

LIJKREDEN

VAN DEN WELEERW. HEER

AHASUËRUS van den BERG,

OP

ZIJNEN AMBTGENOOT DEN WELEERWAARDIGEN HEER

hendrik ribbers,

Zo brengt mijn van den berg ons ribbers beeld aan 't licht. Zo doet de dienstgenoot zijn dienstgenoot herleven. Zo wordt ons van's Mans deugd een juiste fchets gegeven , En arnhems kerk op 'tduurst, verbonden tot haarpligt.. Helaas! mijn Vaderftad.'... Hoe zwaar, hoe onverwacht^ Viel u die flag op t hart} wanneer 't gerugt u meldde, Dat 's doods verwoede hand uw braven Leeraar velde/ Wat noopte u dat verlies tot nare jammerklagt.' Hoe ge in uw bittren druk betaamüjk zult verkeeren , En 's Mans gedagtnis best naar 's Hemels eifch vereeren, Verkondigt u zijn Vriend in dit doorwrogt tafreel. Heb dank, mijn van den berg, gij hebtons willen toone» Hoe uw gevoelvol hart verdienften weet te loonen, Gods rijklte hemelgunst — elks liefde zij uw deel.

ELLARDUS BROUWER, J. U. D»

Sluiten