Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s5a gedenkwaardigheden;

de wereld en verheerlijkt te worden in de werelds Wonderbare beftelling der eeuwige w^heid , onze eerbiedige befchouwing waardig ! Door de uitgezochtS fchande moet de Verlosfer tot de uitftekendfte eere geraken. Eerst moest Hij komen , in een ftaat, in welken Hij zelf geheel bedorven fchijnt te z.p en nutteloos voor de wereld, om juist daar door.voor Zich zeiven tot dehoogfte gelukzaligheid te geiaken, en er rampzalige menfchen mede toe op te voeren. Christen! befchouw dan met eerbied ook uwen JE21,n zijne diepfte vernedering, geloof aan die waarheid : het betaamde God, feu Overflen Leidsman der zaligheid door lijden te hedtgen en tot den volmaaktften eereltand te verheffen. H J

opofferen..) die zal nei uu^ . deze

{eter leven te gelijk^Tda7h!i Toor de verbreiding wereld gerinj acht '«^^^fr^) die mijner leere, zelfs geen ^^WÉ,j;7/^) behouzd het, (door de ^^f^if^v?verkrijgen, den, en ten laatften pok heueuv.^^ ^ Wanneer iemand mij dienen . «» * S hJ. miJ

navolgen , f i» he*,ëellu/?f°refo„ zal.) Maar daarom Ifota,, dat h^m daar b'Jjf^JAXvat„ eeuwig

at^r ik "en ■ en mijn Vader zelf zal hem voor zïjnèn getrouwen dienst beloonen.

rGevoel hier, 6 Christen! uwe hooge roeping'. G „oogt ftreeven naar een ven , naar eene heerlijkheid , in welke gi , «P wijze en in Uwe mate , c h R i s T u s gelijk wordt.

Sluiten