is toegevoegd aan uw favorieten.

Emile, of Verhandeling over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%o<5 Ëmile of Verhandeling'

- grondregels dan- op daadzaaken gebouwd (<?);• en -Ik ineen u niet beter in ftaat te kunnen ftelien, om 'die te beoirdeelen, dan met u dikwijls een of an-

sb vjtn gaxstno gipbw «aio .ébtisv i . -:.., r~.. het duizendfte gedeelte te leeren kennen. Campe. Trapp.

Dit is waar j ten aanzien van dealgemeenegefchieden-is, ■zoodaanig als zy is: maar op welken tijd zal $ geduurende "de kindsheid-, die ouderdom beginnen, waar in men * haar dezelve leeren moet? Wanneer men bepaalen wil wat voor de kinderen al of niet gefchikt is, moet men daar by ook vooral bepaalen, wat, naar het onderfcheid der jaaren, met de ontwikkeling hunner krachten, met hunne vermogens en werkzaamheden, overeenkomllig of beftaanbaar is. Rousseau fchijnt dit nogthans geheel niet in 't oog gehouden te hebben; en hierom beweert hy dikwijls zaaken, welke met opzicht tot vierjaarige kindenren waar, doch by tienjaarigen onwaar zijn. Resewitz!.

Ik vinde deze aanmerking zeer juist; Rousseau begaat Taak den misflag, dat hy zeer jonge kinderen en die reeds

' ouder zijn niet behoorlijk onderfcheid. Wanneer ik van kinderen over 't algemeen, gelijk in myne bovenftaande aan-

■ -merking, fpreke, verfta ik daar onder altijd dezulke, die hun twaalfde jaar nog niet bereikt hebben. Campe.

(j) Wat Rousseau wegens detaal-ftudie, de geographie en de gefchiedenis, gezegd heeft, berust zoo min op daad. -zaaken , als op grondregelen, Ehlers.

Ik vinde my vérplicht dit oirdeel, naar myne OVertüt ging, ronduit tegen te fpreken. Stuve. Campe.

De daaden zijn flegts zeer eenzydig uitgekipt en ten

toon