Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hebreen. hoofdd. II: vs. l6. 355

zaad Abrahams, menfchen worden te kennen gegeven. Uit de tweede verklaring, nemen wij over, dat Paulus , hier, van een aannemen fpreekt, niet tot verlosfing, maar*

tot verëeniging : een aannemen, waar door,

men iemand zich aantrekt, om er gemeenfchap mede te hebben; gelijk dus Barnabas den nu bekeerden, maar, wegens zijne vorige levenswijze, bij de discipelen, verdachten, Paulus, aannam, ,, en hem, vervol„ gends, tot de Apostelen , leidde" Handel. IX: 27.

Nemen wij het dus, dan zal de zin der woorden, hier op , uitkomen : „ Hij neemt „ de Engelen niet aan, tot zijne gemeenfchap, „ tot zijne medegenoten , maar, hij neemt

menfchen, hij neemt het zaad Abrahams, ,, aan, om zich, daarmede, te verëenigen."

Volgends deze opvatting , is er geene de minfte duisterheid in de woorden ; de zwarigheden , die zich , in de reeds opgegeven verklaringen, opdeeden, zijn dan Weggenomen, en, wat het redenbeleid des Apostels betreft, dat wordt, hier door, te gelijk in een heller licht gefteld.

Om, hier van, overtuigd te zijn, moeten wij het onderwijs van Paulus , in eenige bijzonderheden , nader overweegen.

Z 2 Wij

ccccx"it.

Zoo dat di zin zij: dat JesuS niet Engelen , maar menfchen , het zaad van Abraham in zijne gemeenfchap.aan*neemt.

Sluiten