is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hebreen. hoofdd. VIII: vs. ?— 13. 85

hebben het vertaald door oprichten. De zin, derhalven, van dit eerfte lid, vergeleken met het tweede lid, zoo als het van Paulus, verklarender wijze wordt opgegeven, zou hier op uitkomen: ,, Ziet, de dagen komen, fpreekt ie „ Heere, de tijd nadert vast, wanneer ik over

het huis Israëls en over het huis Juda, dat is, „ ten behoeve, ten voordeele van dat volk, een „ Nieuw Verhond zal oprichten, tot ftand bren-

gen, voltooijen; en dit Verbond, 't welk ,, ik, na die dagen, waar in ik dat gedaan heb, „ met Israël, als een volk, zal oprichten, zal ,, hier in beftaan, ik zal mijne wetten in hun „ verjiand geven, en 't geen er volgt. — Naar deze verklaring, zou hier, eerst, de oprichting en voltooijing van dit Verbond gemeld worden, tot heil van vele Jooden: terwijl verre de meesten ongelovig zouden blijven: en dan, hoe de Heere, na dien tijd, het gantfche volk in dat Verbond zou opnemen.

Intusschen, dit nieuw, dit beter, Verbond behelst uitnemende beloften, die hier opgegeven worden, in het 10 en nde vers, en betrek king hebben, vooreerst, tot de voorwaarden van dit Verbond, dan, tot het voornaam Ver. bondsgoed zelve, en eindelijk, tot het gevolg, zoo wel van het eene, als van het andere.

Wat de voorwaarde betreft, de Heere zegt, F 5 ik

MCCXVI.

Ik zal mijne weiten in hun verftand geven , en in Ipinne harten zal ik dieinfchiijven : vs. lot.