is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1$Z verklaring van den brief aan

.

I

• w

I

MCCCX. 5, Wat is 9, Ciiris-

,. TUS?"

fftj is de Middelaar van het N. 'X. of Verb,

s nodig, dat wij het famenflel der leer van 3fizen Apostel, omtrent Christus Middeïaarsbediening, zorgvuldig onder het oog louden. Het een en ander vergelijkende, tomen wij tot het waare, en tevens tot het eenvoudige. Om hier toe te geraken, moeen wij, ter verklaring van deze aanmerklijke voorden, in hun verband befchouwd, drie vragen beantwoorden.

Wat is Christus ? Hij is Middelaar van ',en Nieuw Testament.

Waartoe is hij Middelaar van het Nieuw Testament? Hij is het, opdat de dood daar tusfchen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen , die onder het eerfte Testament waren, de lenen die geroepen zijn, de belofte der eeuwige >rve ontvangen zouden.

Eindelijk, „ waarom is hij, tot zulk een ,, einde, Middelaar van een Nieuw Testa,, ment?" De reden hier van, moeten wij uit bet vorige opzoeken, en ik vertrouw, dat de beantwoording der twee eerfte vragen ons dezelve gemaklijk zal doen vinden.

De eerfte vraag is dan deze: ,, wat is Christus, naar de leer van onzen Apostel?" Hij noemt hem Middelaar eenes Nieuwen Testaments. -— Wij hebben reeds te voren, over het Nieuw Testament, of het Nieuv/e en betere

Ver-